Treći dres
539,00 KN
323,40 KN
474,32 KN
323,40 KN
239,00 KN
167,30 KN
210,32 KN
167,30 KN
529,00 KN
465,52 KN
529,00 KN
249,00 KN
219,12 KN
249,00 KN
Cijene s oznakom su za članove Hajduka