Hrana i piće
65,00 KN
57,20 KN
65,00 KN
95,00 KN
83,60 KN
95,00 KN
80,00 KN
70,40 KN
80,00 KN
115,00 KN
101,20 KN
115,00 KN
30,00 KN
26,40 KN
30,00 KN
30,00 KN
26,40 KN
30,00 KN
20,00 KN
17,60 KN
20,00 KN
99,99 KN
87,99 KN
99,99 KN
85,00 KN
74,80 KN
85,00 KN
75,00 KN
66,00 KN
75,00 KN
35,00 KN
30,80 KN
35,00 KN
108,00 KN
95,04 KN
108,00 KN
29,00 KN
25,52 KN
29,00 KN
20,00 KN
17,60 KN
20,00 KN
75,00 KN
66,00 KN
75,00 KN
Cijene s oznakom su za članove Hajduka