Hrana i piće
€ 9,10
€ 57,20
€ 9,10
€ 13,30
€ 83,60
€ 13,30
€ 11,20
€ 70,40
€ 11,20
€ 16,10
€ 101,20
€ 16,10
€ 4,20
€ 26,40
€ 4,20
€ 4,20
€ 26,40
€ 4,20
€ 2,80
€ 17,60
€ 2,80
€ 14,00
€ 87,99
€ 14,00
€ 11,90
€ 74,80
€ 11,90
€ 10,50
€ 66,00
€ 10,50
€ 4,90
€ 30,80
€ 4,90
€ 15,12
€ 95,04
€ 15,12
€ 4,06
€ 25,52
€ 4,06
€ 2,80
€ 17,60
€ 2,80
€ 10,50
€ 66,00
€ 10,50
Cijene s oznakom su za članove Hajduka