Članski popust
€ 0,00
€ 87,12
€ 0,00
€ 5,60
€ 35,20
€ 5,60
€ 7,00
€ 44,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 44,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 44,00
€ 7,00
€ 9,10
€ 57,20
€ 9,10
€ 9,10
€ 57,20
€ 9,10
€ 15,26
€ 95,92
€ 15,26
€ 27,86
€ 175,12
€ 27,86
€ 4,90
€ 30,80
€ 4,90
€ 4,06
€ 25,52
€ 4,06
€ 10,50
€ 66,00
€ 10,50
€ 11,90
€ 74,80
€ 11,90
€ 22,26
€ 139,92
€ 22,26
€ 2,80
€ 17,60
€ 2,80
€ 2,80
€ 17,60
€ 2,80
Cijene s oznakom su za članove Hajduka