Članski popust
€ 5,88
€ 36,96
€ 5,88
€ 27,99
€ 175,91
€ 27,99
€ 27,86
€ 175,12
€ 27,86
€ 30,66
€ 192,72
€ 30,66
€ 5,46
€ 34,32
€ 5,46
€ 6,30
€ 39,60
€ 6,30
€ 23,66
€ 148,72
€ 23,66
€ 20,86
€ 131,12
€ 20,86
€ 47,46
€ 298,32
€ 47,46
€ 18,19
€ 114,31
€ 18,19
€ 20,99
€ 131,91
€ 20,99
Cijene s oznakom su za članove Hajduka